WHAT'S NEW?
Loading...

Hướng dẫn kích hoạt lại tài khoản Google AdSense bị đóng

Hướng dẫn kích hoạt lại tài khoản Google AdSense bị đóng
Trong bài viết TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD, kenhkienthuc.net có chia sẻ với các bạn thủ thuật làm sao rút được tiền dưới ngưỡng tối thiểu của Google (100$). Muốn rút được tiền theo TUT đó, yêu cầu các bạn phải huỷ tài khoản GA (đóng tài khoản) thì mới có thể nhận được tiền thanh toán của Google. Bài viết này, kenhkienthuc lại tiếp tục chia sẻ với các bạn kích hoạt lại tài khoản Google AdSense bị đóng đó.
Trước tiên, bạn đăng nhập tài khoản GA (đã bị đóng) tại link https://www.google.com/adsense/
Lúc này, bạn nhận được thông báo từ Google AdSense với nội dung “Tài khoản AdSense liên kết với Tài khoản Google này đã bị đóng.”.
Để kích hoạt lại tài khoản GA, bạn click chuột vào nút “Yêu cầu kích hoạt lại tài khoản”
kích hoạt lại tài khoản Google AdSense bị đóng
Lúc này, bạn sẽ nhận được màn hình thông báo như sau:
kenhkienthuc.net Hướng dẫn kích hoạt lại tài khoản Google AdSense bị đóng
Trong thông báo trên đã nói rất rõ: Google sẽ xem xét và kích hoạt lại tài khoản cho bạn. Hãy kiên nhẫn đợi email từ Google, việc này thường trong vòng một ngày (tối đa là một tuần).
Chúc các bạn thành công!

1 nhận xét: Leave Your Comments