WHAT'S NEW?
Loading...

Post Bài Fb Với Author Của Dân Trí

Post Bài Fb Với Author Của Dân Trí
Nhiều bạn hỏi làm sao khi post link lên, mình thay đổi cái địa chỉ em khoanh tròn như thế nào? Em thấy mấy bác mmo share link dantri mà click vào xem thì lại ra địa chỉ web khác
Hãy Thêm 1 trong số các thẻ sau vào header của blog hoặc web . Nếu dùng wordpress thì vào themes chọn header.php
<meta property="og:url" content="http://dantri.com.vn"/>

<meta name="Generator" content="dantri.com.vn"/>

<meta content="Dantri.com.vn" property="og:site_name"/>


<meta name="author" content="Dân trí"/>
 <meta name="author" content="Thích ghi gì ghi"/ >
chèn header.<Head>
<Meta http-Equiv= " nội dung-Kiểu " Content= " Văn bản / html; charset=utf-8 "/ >
Name = <meta " googlebot " Content= " Noarchive "/ >
<Meta Content= " noindex, nofollow " name = " Robot "/ >
<Meta Property=" og:url" content= " Liên kết cần giả "/ >
<Title>Loading... < / title>
<Script " (kiểu = " Văn bản / JAVASCRIPT " language= " JAVASCRIPT " >window. Location= "Liên kết cau xem"; < / script>
< / head>
<Body>
< / body>
< / html>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét