WHAT'S NEW?
Loading...

TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD

TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD

TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
Hướng dẫn AE rút tiền Google adsense đã Pin trong tài khoản nhỏ hơn 100$ (sau ngày 22 mới làm được nhé).
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
B1: Đăng nhập adsense vào mục setting sau đó => xóa Adsense
Nhớ cập nhật phương thức thanh toán trước nhé (nên chuyển hết liên kết kênh sang Google adsense mới trước khi xóa). Payment xong khôi phục Google adsense hoạt động bình thường thì liên kết lại.
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
B2: vào Gmail click đồng ý xóa.
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
B3: Ngồi uống cà phê đợi mail thanh toán.
B4: Có Mail vào lấy mã thanh toán đăng nhập adsense (kích mục Payment information).
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD

TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
B5: Nếu thích ae khôi phục tài khoản để tái cơ cấu. Khôi phục Adsense hoạt động lại bình thường bằng cách Click Request Account màu xanh đó nhé.
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
AE chú ý: GA đã pin trong tài khoản < 100$ và xóa sau ngày 22 nhé. đừng nghĩ chiêu trò để qua mặt Google xóa Adsense để tránh quét => bỏ ý nghĩ đó đi.
TUT rút tiền Google Adsense dưới 100 USD
Nguồn : hoangz.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét