WHAT'S NEW?
Loading...

Share một số site tặng satoshi miễn phí

Satoshi là đơn vị nhỏ của Bitcoin. Vì không dễ có được 1 Bitcoin nên người sáng lập ra đã đưa thêm đơn vị Satoshi vào. 1 Bitcoin = 100.000.000 Satoshi hay 1 Satoshi = 0,00000001 Bitcoin.
Dưới đây là các trang cho các bạn lấy satoshi free nhé 

http://www.crystalbit.cz/?r=1Ga7Ebxs6GyX5iy8KdMW4oN6dxZT4dVpuB
http://www.intemi.com/?r=1Ga7Ebxs6GyX5iy8KdMW4oN6dxZT4dVpuB
http://razercrypt.com/btc/
http://oneadfaucet.com/
http://fullyfaucet.com/
Cảm Ơn Mọi Người 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét