WHAT'S NEW?
Loading...

Cách tạo url cho youtube không cần 100 sub và vài k view.

Cách tạo url cho youtube không cần 100 sub và vài nghìn view.

Bước 1 : Tạo g+ doanh nghiệp 
Bước 2 : Tạo profile  đầy đủ thông tin
Bước 3 : Chỉnh sủa đường dẫn G+ cho doanh nghiệp
Bước 4 .... Tạo kênh youtube trên g+ đó luôn
Bước 5.... Hết bà tut rồi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét